Güvenlik Yönetimi

  • Güvenlik Şirketi ile Sözleşme imzalanması,
  • Risk Planının hazırlanmasının sağlanması,
  • Güvenlik “Kontrol Noktaları”nın tespiti,
  • Güvenlik  “Devriye” güzergahının tespiti,
  • Günlük Kontrol Raporlarının incelenmesi ve takibi,
  • Giriş-Çıkış Raporlarının düzenli tutulmasının temini,
  • Araç girişlerinin denetim ve kontrol altında tutulmasının temini,
  • Aylık Güvenlik Denetim Raporlarının temini,