Personel Yönetimi

  • Çalışanların, Hizmet Sözleşmelerinin ve görev tanımlarının hazırlanması,
  • Çalışanların, iş kanunu ve SGK kanunları uyarınca işlemlerinin yapılması,
  • Çalışanların, Ücret Bordrolarının hazırlanması ve Ücret Ödemeleri,
  • SGK Prim Tahakkukları ve Prim Ödemeleri,
  • Çalışanların, Kıdem Tazminat Fonunun oluşturulması, (İstenildiğinde)
  • Çalışanların, yıllık izin cetvellerinin hazırlanması ve takibi,