BÜTÇE YÖNETİMİ

BÜTÇE YÖNETİMİ

Yıllık İşletme Projesinin Bütçesi hazırlanması,

  • Aylık aidatların belirlenerek Kat Maliklerinden (banka veya nakit) tahsili,
  • Aylık Genel Giderlerin (banka veya nakit) olarak ödenmesi,
  • Sayaç (doğalgaz, elektrik vb.) tahakkuklarının yapılması,
  • Kat Malikleri Cari Hesaplarının takibi,
  • Periyodik Kasa Raporu,
  • Aylık Gelir/Gider Raporunun hazırlanması,
  • Dönemsel bilançoların hazırlanması.
  • Kanuni Defterlerin (İşletme defteri, kasa defteri vb.) tutulması,
  • Yıl Sonu Faaliyet Raporunun, yönetime Kuruluna hazırlanarak sunulması.

Tüm muhasebe defter kayıtları “Özel Yönetim Otomasyonu” yazılımı kullanılarak, bilgisayar ortamında tutulmaktadır.