GENEL YÖNETİM

GENEL YÖNETİM

Yönetim Planının hazırlanması,

 • Yıllık İşletme Projesinin ve Bütçesi hazırlanması ve kat maliklerine bildirimi,
 • Kat Malikleri Kurulunun, Genel Kurul Toplantısında aldığı kararların tamamının yerine getirilmesi,
 • Tesiste yer alan makine ve ekipmanların (asansör, jeneratör, hidrofor vb.) periyodik bakım listelerinin hazırlanarak, bakımların aksatılmadan sağlanması.
 • Birimlerin ihtiyaç duyduğu bakımın ve onarımların sağlanması,
 • Demirbaş Defterinin düzenli takip edilmesi,
 • Satın alınacak Mal ve Hizmetler ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
 • Güvenliğinin günlük kontrol ve denetimi (Varsa)
 • Temizlik Hizmetlerinin günlük kontrol ve denetimi (Varsa)
 • Hizmetlilerin, İş Tariflerine, göre yönetim ve denetimi,
 • 3.Şahıs ve Belediye Kurumları nezrinde temsili,
 • Her türlü kıymetli evrak ve dokümanın düzenli arşivlenip, saklanması,
 • Sakinlerinin ihtiyaç ve şikayetlerinin giderilmesi,
 • Her yıl tekrar edilen Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısının yerine getirilmesi.