Hukuki Yönetim

Hukuki Yönetim

  • Tüm hukuki takipler ile ödenmeyen aidat alacakların hukuki yollardan tahsil ve takiplerinin yapılması,
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun Yöneticiye verdiği Görev, Sorumluluk ve Haklarla sınırlı kalmak kaydıyla yönetimi.