Sosyal Yönetim

  • Sakinlerin, birbirleriyle olan sosyalilişkilerinin gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunarak, “Ortak YaşamKültürünün yaratılmasına katkıda bulunmak,
  • Tracking, Jogging, mountain-bike vb. genel vekatılıma açık programlar düzenleyerek sosyal hayata hareketlilikkazandırmak,