Teknik Altyapı Sistemlerinin Yönetilmesi

 

* Proje yönetimi
* Kaynak planlaması
* Teknik satın alma (malzeme, yedek parça, hizmet v.b.) hizmetlerinin yürütülmesi
* Bakım anlaşmalarının yapılması ve uygulatılması
* PROJE’de yapılacak tüm teknik bakım ve arıza giderme faaliyetlerinin kontrol ve denetimi
* Teknik bütçenin hazırlanması ve uygulamadaki rapor düzeninin oluşturulması
* Teknik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi