Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti

 • Ortak Alanların Temizlik Planının yapılması ve denetimi
 • Servis ve Çöp Toplama saatlerinin planlanması ve denetimi,
 • Genel ilaçlama periyotlarının tespit ve planlanması.
 • Temizlik personelinin yönetim ve denetimi.
 •  Tüm temizlik ekibi vardiya başından uygun kıyafet ve ekipman ile projede hazır bulunur.
 •  Temizlik yapılacak günler ve süre ile nereleri kapsadığı iş planında belirlenir.
 •  Temizlik sorumluları tarafından temizlik personeli görevlerine atanır.
 •  Temizlenecek yerler talimatlarına uygun olarak temizlenir.
 •  Kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk varsa; temizlik sorumluları tarafından düzelttirilir.
 •  Temizlik esnasında meydana gelen aksaklıklar, arızalar ve olağan dışı durumlar tespit edilir ve temizlik sorumlusu tarafından ilk fırsatta yazılı olarak firma yetkilisine sunulur.
 • Günlük ve aylık olarak toplu yaşam alanlarının temizliği
 • Günlük atıklarınızın toplanması ve imhası
 •  Depo, Kalorifer Dairesi, Otopark alanları gibi bölgelerin temizliği
 •  Enfeksiyon ve Hastalık bulaşmış bölgeler için temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti